Polityka Prywatności

Zasady określające politykę prywatności na stronie sklepu BOPOS.PL

Postanowienia ogólne: Poniższe zasady dotyczą polityki prywatności sklepu internetowego, dostępnego pod adresem https://bopos.pl, wraz z jego podstronami. Treść niniejszego dokumentu stanowi część regulaminu świadczenia usług na niniejszej stronie.

Użyte terminy:
Polityka prywatności: niniejszy dokument, zawierający informacje o zbieraniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych przez niniejszą stronę.
Strona: Witryna internetowa dostępna pod adresem https://bopos.pl, wraz z jej podstronami.
System: Oprogramowanie używane przez niniejszą stronę.
Treści: Wszelkie treści dostępne na Stronie. Jako treści dostępne na stronie należy rozumieć materiały tekstowe, zdjęcia, dane, obrazy, pliki dostępne do pobrania, materiały video oraz pliki dźwiękowe.
Użytkownik: Każda osoba przeglądająca treści zawarte na Stronie.
Konto: Konto założone na Stronie przez Użytkownika poprzez dokonanie na Stronie dobrowolnej rejestracji, zawierające informacje o danych osobowych Użytkownika, oraz o dokonywanych przez Użytkownika transakcjach.
Hasło: Zbiór wybranych przez Użytkownika znaków, mogących zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne, podawanych przez Użytkownika jednorazowo podczas rejestracji, i wprowadzanych do Systemu każdorazowo podczas logowania, umożliwiających Użytkownikowi uzyskanie dostępu do Konta.
Klient: Każdy Użytkownik posiadający na Stronie Konto oraz dokonujący przez Stronę transakcji.
Dane klienta: Dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie podczas rejestracji lub dokonywania transakcji poprzez Stronę.
Dane osobowe: Wszelkie dane osobowe osób odwiedzających Stronę lub dokonujących poprzez nią transakcji.
Dane automatyczne: Dane skryptów, oprogramowania i urządzeń kontaktujących się ze stroną, a nie będące danymi osobowymi.
Administrator: Właściciel Strony uprawniony do zarządzania jej treścią oraz danymi osobowymi. Administratorem Strony jest firma

BOPOS KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
NIP: 1251190866 , REGON: 017448813

Dane pobierane automatycznie

W celu umożliwienia prawidłowego działania oskryptowania na Stronie, System pobiera niektóre z Danych osobowych automatycznie. Danymi pobieranymi przez System automatycznie są:
– informacje o rodzaju urządzenia, z którego Użytkownik przegląda Stronę,
– informacje o numerze IP Użytkownika,
– informacje o przeglądarce, z której Użytkownik przegląda Stronę,
– informacje o zewnętrznych adresach witryn łączących się ze Stroną,
– informacje o rozdzielczości ekranu na urządzeniu, z którego Strona jest przeglądana
– informacje o lokalizacji urządzenia, z którego Użytkownik połączył się ze Stroną.

Dane podane przez Użytkownika

Użytkownik podczas rejestracji i logowania na Stronie zobowiązany jest podać Dane osobowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji. Każdy Użytkownik może dokonać rejestracji na Stronie. Podczas rejestracji System poprosi o podanie niektórych spośród Danych osobowych. Jest to niezbędne do realizacji niektórych spośród usług dostępnych na Stronie, w szczególności:
– umożliwienia dokonywania i personalizowania zawartych poprzez Stronę transakcji,
– umożliwienia Użytkownikowi zarządzania swoim kontem,
– umożliwiające Użytkownikowi dostęp do informacji o dokonanych transakcjach,.

Ciasteczka

Strona używa „ciasteczek” w celu zautomatyzowania niektórych funkcji Systemu oraz umożliwienia Użytkownikowi korzystania z opcji zawartych na stronie.

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas przeglądania Strony.

Użytkownik może wyłączyć obsługę Ciasteczek w ustawieniach swojego urządzenia, jednak wtedy niektóre z opcji dostępnych na Stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Możesz w każdej chwili usunąć Ciasteczka zapisane przez Stronę w ustawieniach swojego urządzenia. Nie wpłynie to na dostępność Treści ani na działanie Strony.

Partnerzy i strony zewnętrzne

Materiały dostępne na Stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.).

Strony te mogą gromadzić dane o użytkowniku, używać plików cookie, osadzać dodatkowe materiały śledzące innych firm oraz monitorować interakcje użytkownika z tymi treściami, w tym śledzić interakcje użytkownika z osadzonymi treściami, jeśli użytkownik posiada konto i jest zalogowany w danej witrynie.

Strona zawarta jest na serwerze KEI.PL. Informacje na temat danych zbieranych, przechowywanych i przetwarzanych przez administratorów KEI.PL dostępne są pod adresem https://www.kei.pl/firma/polityka-prywatnosci.

Kto może widzieć Twoje Dane osobowe?

Dane pobierane automatycznie: Dane pobierane przez System automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego i zgodnego z oczekiwaniami działania Strony. Dane te nie są gromadzone w żadnej zewnętrznej bazie danych, ani przekazywane innym osobom i podmiotom. Dane te są zapisywane automatycznie przy każdorazowym odwiedzeniu Strony przez Użytkownika, i nie są powiązane z Kontem Użytkownika.

Dane dotyczące transakcji: Dane osobowe Klienta oraz dane transakcji zawartych przez Klienta mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom w celu prawidłowej realizacji transakcji. Podmiotami którym podane przez Klienta dane dotyczące transakcji mogą być przekazywane są w szczególności firmy realizujące dostarczenie Klientowi zamówionych produktów.

Dane przesłane przez Użytkownika: Dane powiązane z Kontem użytkownika będą widoczne dla Administratora Strony przez okres ich przechowywania w Systemie Strony. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Jego Danych osobowych.

Jak długo twoje dane są przechowywane na Stronie?

Konto: Rejestracja oraz logowanie na Stronie są dobrowolne. Twoje dane dotyczące Konta będą przechowywane na Stronie przez czas, w którym twoje Konto jest aktywne. Możesz w każdej chwili podjąć decyzję o usunięciu Konta. Wówczas Twoje Dane osobowe zostaną usunięte z Systemu Strony.

Klient: W przypadku, w którym Użytkownik będący Klientem podejmie decyzję o usunięciu Konta, Dane osobowe Klienta zostaną zachowane do momentu zrealizowania jego transakcji.

Dane automatyczne: Dane pobierane przez System automatycznie są pobierane każdorazowo, gdy Użytkownik odwiedza Stronę, i nie są powiązane z Kontami Użytkowników.

Zarządzanie Danymi osobowymi przez Klienta

Każdy Użytkownik posiadający Konto na Stronie ma dostęp do zarządzania swoimi danymi osobowymi.
Użytkownik, który posiada na Stronie Konto, może w szczególności: edytować, usuwać, aktualizować podane przez siebie Dane osobowe. Aby zarządzać swoimi Danymi osobowymi, niezbędne jest dokonanie logowania do swojego Konta na Stronie.

Do czego wykorzystujemy twoje dane?

Twoje Dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do realizacji usług dostępnych na Stronie. Twoje dane nie są udostępniane żadnym osobom ani podmiotom niezwiązanym z realizacją zawartych przez Ciebie transakcji.

Odpowiedzialność i ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika: Dane osobowe Użytkownika są danymi podanymi dobrowolnie podczas procesu rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest zachować w poufności informacje dotyczące dostępu do swojego Konta. System Strony szyfruje Hasło Użytkownika w sposób bezpieczny. Użytkownik powinien we własnym zakresie zabezpieczyć dostęp do swojego Hasła i nie podawać go osobom trzecim ani nie upubliczniać w żadnej formie.

System strony nie pobiera tzw danych osobowych wrażliwych. Użytkownik nie powinien upubliczniać swoich danych wrażliwych w żadnym miejscu na Stronie. Ani Administrator ani żaden z podmiotów związanych z realizacją zawartych poprzez Stronę transakcji nie powinien prosić o podanie wrażliwych danych osobowych Użytkownika. Użytkownik nie powinien zdradzać swoich wrażliwych danych osobowych żadnym podmiotom związanym z obsługą Strony i zawartych poprzez Stronę transakcji.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za działania przez siebie niezawinione, w tym w szczególności za ataki hakerskie i awarie Systemu mogące doprowadzić do utraty Danych Użytkownika.

Cart
Your cart is currently empty.